پارلمان کوبا با تغییر قانون خانواده زمینه را برای ازدواج افراد هم‌جنس در این کشور مهیا کرد

۱۴۰۱/۵/۱

پارلمان کوبا مجموعه تغییراتی را در قانون خانواده این کشور به تصویب رساند که زمینه را برای ازدواج افراد هم‌جنس و تقویت حقوق زنان، کودکان و افراد سالمند در خانواده‌ها فراهم می‌کند.

در قانون جدید، ازدواج افراد همجنس قانونی شناخته شده و به این زوج‌ها اجازه می‌دهد کودک به فرزندی قبول کنند.

از دیگر ابعاد جدید این قانون می‌توان بر تمرکز آن بر رویکرد تقسیم برابر مسئولیت‌های خانگی اشاره کرد.

در حالی که وزیر دادگستری کوبا هدف از قانون جدید را تقویت احترام به اعضای خانواده و ایجاد تعادل در ساختار خانواده‌ها عنوان کرده، کلیساهای کوبا با این قانون اعلام مخالفت کرده‌اند.

قرار است قانون جدید خانواده کوبا در اوایل مهر ماه به همه‌پرسی گذاشته شود. این طرح در اوایل سال ۲۰۲۲ در نشست‌های جوامع مختلف کوبایی مورد بررسی قرار گرفته و در این بررسی‌ها با حمایت ۶۲ درصدی همراه شده بود.

تازه‌ترین خبرها

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
یکی از ما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید