ایرنا به نقل از برخی منابع خبری: برادر مالک متروپل در پی جراحات تیراندازی جان باخت

۱۴۰۱/۵/۱

خبرگزاری ایرنا به نقل از «یک منبع آگاه در بیمارستان»، از جان‌باختن برادر مالک ساختمان متروپل آبادان در پی جراحات تیراندازی به او خبر داد.

مجید عبدالباقی در پی تیراندازی افراد ناشناس به بیمارستان نفت آبادان منتقل شد. معاون استاندار خوزستان گفت این افراد ناشناس متواری هستند.

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید