محسن میردامادی، فعال اصلاح‌طلب: مردم کلیت نظام از جمله اصلاح‌طلبان را ناکارآمد می‌دانند

۱۴۰۱/۵/۱

محسن میردامادی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت بسیاری از جوانان اصلاح‌طلب معتقدند حکومت اصلاح‌پذیر نیست و افزود مردم بارها به دعوت چهره‌های تاثیرگذار اصلاح‌طلب پای صندوق آمدند تا شاید گشایشی ایجاد شود، اما اکثرا به شرایطی رسیده‌اند که کلیت نظام و اصلاح‌طلبان را ناکارآمد می‌بینند.

همسفر - فصل دوم
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید