نماینده خامنه‌ای در همدان: کارزار «نه به حجاب اجباری» خلاف قانون است

۱۴۰۱/۴/۳۱

حبیب‌الله شعبانی، نماینده خامنه‌ای در همدان، گفت ایجاد کارزار «نه به حجاب اجباری» خلاف قانون کشور است.

هم‌زمان محمدمهدی حسینی‌همدانی، نماینده خامنه‌ای در استان البرز گفت پویش «من محجبه و مخالف گشت ارشادم» مشابه قرآن بر سرنیزه کردن سپاه معاویه در جنگ صفین است.

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید