قوه قضاییه از صدور کیفرخواست علیه ۲۰ نفر در ارتباط با حادثه متروپل آبادان خبر داد

۱۴۰۱/۴/۳۰

قوه قضاییه اعلام کرد کیفرخواست ریزش ساختمان متروپل آبادان علیه ۲۰ نفر صادر شده است.

در این کیفرخواست با اشاره به «فوت مالک ساختمان»، درخواست پرداخت دیه به نسبت تقصیر از دادگاه مطرح شده است.

اخبار
چند چند

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید