رییس فراکسیون محیط زیست مجلس درباره شبیخون قاچاقچیان به سنجاب‌های زاگرس هشدار داد

۱۴۰۱/۴/۲۸

سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس هشدار داد شبیخون قاچاقچیان به سنجاب‌های زاگرس منجر به از بین رفتن حیات پویای طبیعت خواهد شد.

او افزود: «در قوانین مربوط به پرورش و تکثیر حیوانات در سازمان حفاظت محیط زیست هیچ ضوابطی در مورد پرورش و نگهداری حیواناتی مثل سنجاب ابلاغ نشده.»

خلاصه خبرها
مستند - رودهای مقدس
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید