دادگاه تنسی اجازه بایدن برای شرکت ورزشکاران ترنس در تیم متناسب با جنسیت خود را متوقف کرد

۱۴۰۱/۴/۲۵

دادگاهی در ایالت تنسی به صورت موقت دستورالعمل دولت بایدن را در مجاز کردن افراد تراجنسیتی در استفاده از سرویس‌های بهداشتی و رختکن متناسب با هویت جنسیتی خود و نیز شرکت آنها در تیم‌های ورزشی منطبق با این جنسیت، رد کرد

جهان‌نما
۲۴ با فرداد فرحزاد
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید