ناسا اولین تصویر رنگی تلسکوپ فضایی جیمز وب را از سیاره مشتری منتشر کرد

۱۴۰۱/۴/۲۴

ناسا اولین تصویر رنگی تلسکوپ فضایی جیمز وب را از سیاره مشتری منتشر کرد که در آن سه قمر این سیاره به نام‌های اروپا، تبه و متیس نیز دیده می‌شوند. این تلسکوپ که در فاصله یک میلیون مایلی از زمین در مدار خورشید می‌چرخد، پیش‌تر در هفته جاری اولین تصاویر رنگی خود را به زمین ارسال کرد

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید