معاون وزیر جهاد کشاورزی: اولویت دولت کوچک نشدن سفره مردم است

۱۴۰۱/۴/۲۳

مجتبی خیام‌نکوئی،‌ معاون وزیر جهاد کشاورزی،‌ گفت اولویت دولت ابراهیم رئیسی «کوچک نشدن سفره مردم» است.

او افزود: «به دلیل جنگ اوکراین، موضوع غذا برای کشورها به خصوص کشور ما مهم‌تر شد.»

یکی از ما
حرف آخر با پوریا زراعتی
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید