نوزاد تازه‌ متولدشده در یک جعبه کفش در زاهدان پیدا شد

۱۴۰۱/۴/۲۳

محمود سعادتی،‌ فرمانده انتظامی زاهدان،‌ گفت یک رفتگر در یکی از خیابان‌های این شهر نوزادی تازه‌متولدشده را که در یک حعبه کفش رها شده بود،‌ پیدا کرده است.

او افزود: «طفل رهاشده برای اقدامات بعدی و شناسایی والدینش به اداره بهزیستی استان تحویل داده شد.»

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید