شاهزاده رضا پهلوی: حکم حبس ابد حمید نوری یک پیروزی بزرگ برای آزادی‌خواهان ایرانی است

۱۴۰۱/۴/۲۳

شاهزاده رضا پهلوی حکم دادگاه سوئد برای حمید نوری را «یک پیروزی بزرگ و واقعی» برای آزادی‌خواهان و فعالان حقوق بشر ایرانی خواند و گفت: «عدالت برای ملت ایران سرانجام پیروز خواهد شد و دادگاه سوئد گام مهم نخست را برداشت.»

نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های ۶۷ به حبس ابد محکوم شد.

همسفر - فصل دوم
اخبار
مرور مطبوعات

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید