دادستان مرکز خراسان رضوی: قضات بدون توجه به هیاهوهای خارجی حکم قطع دست و اعدام می‌دهند

۱۴۰۱/۴/۲۳

محمدحسین درودی، دادستان مرکز خراسان رضوی به روزنامه همشهری گفت: «دستگاه قضایی به هنجارشکنان و اخلالگران در نظم عمومی جامعه رحم نمی‌کند.»

او افزود: «قضات بر اساس قانون و شرع و بدون توجه به هیاهوهای خارجی، در پرونده‌های سرقت رای به قطع دست و حتی اعدام می‌دهند.»

تیتر اول
انسان، زمین، فردا
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید