دبیر ستاد امر به معروف قم: باید قلم پای هرکس را که قصد تعرض به حجاب دارد خرد کرد

۱۴۰۱/۴/۲۲

علی‌اصغر گرجی، دبیر ستاد امر به معروف قم گفت: «مگر مردان ما مرده باشند که اجازه دهند از سر زنان چادر و روسری کشیده شود.»

وی افزود: «اولین خاکریز این انقلاب و نظام که حجاب و عفاف است، توسط مسئولان با تمام توان حفظ شود و هرکس قصد تعرض به آن را داشت، قلم پایش را خرد کنند.»

تازه‌ترین خبرها

اخبار
چشم‌انداز با سیما ثابت

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید