طی حکمی از سوی ماجدی؛ حیدر بهاروند از ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران برکنار شد

۱۴۰۱/۴/۲۰

میرشاد ماجدی، سرپرست فدراسیون فوتبال، امروز (دوشنبه) حیدر بهاروند را از ریاست سازمان لیگ فوتبال ایران برکنار کرد. رضا کشوری فرد، دبیرکل فعلی سازمان لیگ تا برگزاری انتخابات ۸ شهریور، سرپرست سازمان لیگ خواهد بود

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید