شاهزاده رضا پهلوی: تا زمانی که زنان ایران آزاد نیستند، ایران آزاد نخواهد بود

۱۴۰۱/۴/۲۰

شاهزاده رضا پهلوی در پیامی نوشت: تا زمانی که زنان ایران آزاد نیستند، ایران آزاد نخواهد بود

او با اشاره به مبارزه ۴۳ ساله زنان ایران برای بازپس‌گیری حقوق بدیهی و اولیه‌شان، به ویژه آزادی پوشش، تاکید کرد: مردان ایران نیز باید دوشادوش زنان در صف اول این مبارزه باشند

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
کمبود تراشه

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید