حسینعلی نیری عضو «هیات مرگ» در گفت‌وگویی از اعدام‌های دسته‌جمعی ۶۷ دفاع کرد

۱۴۰۱/۴/۱۹

حسینعلی نیری یکی از اعضای «هیات مرگ» با دفاع صریح از اعدام‌های دسته‌جمعی ۶۷ گفت باید «حکم قاطعی» داده می‌شد و «آن کسی که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند». او افزود در «شرایط بحرانی» نمی‌شود «با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد»

خبر ورزشی
مستند کوتاه - چرا رئیس‌جمهور استعفا کرد؟
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید