وکیل شاکیان کیوان امام‌وردی: شاکیان به صراحت اعلام کرده بودند با مجازات اعدام مخالفند

۱۴۰۱/۴/۱۸

شیما قوشه، وکیل شاکیان کیوان امام‌وردی، گفت که موکل‌های او درخواست رسیدگی به اتهام «زنای به عنف» را داشتند تا خسارت دریافت کنند، اما دادگاه درخواست آنها را مسکوت گذاشت و به جرم «فساد فی‌الارض» حکم اعدام صادر کرد. او افزود: شاکیان به صراحت اعلام کرده بودند با مجازات اعدام مخالفند

خلاصه خبرها
چشم استانبول: زندگی و عکس‌های آرا گولر
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید