فرمانده کل سپاه: آمریکایی‌ها معتقدند ضعفشان، نداشتن رهبری روحانی و دارای کاریزماست

۱۴۰۱/۴/۱۶

حسین سلامی، فرمانده کل سپاه گفت: «دشمنان خصوصا آمریکایی‌ها به دو ضعف بزرگ خودشان یکی نداشتن رهبری روحانی و کاریزما و دیگری فقدان حکمت در دستگاه رهبری غرب اعتراف کردند.»

او افزود: «آمریکایی‌ها معتقدند بزرگترین ضعفشان نداشتن یک رهبری روحانی و دارای کاریزماست.»

مستند کوتاه - پیمان ژنو
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید