علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای: جمهوری اسلامی با منع قمار و مشروب به ملت قدرت داد

۱۴۰۱/۴/۱۵

علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای با بیان اینکه خامنه‌ای ملت را قوی تربیت کرده، گفت جمهوری اسلامی «با ممنوعیت کارهایی مانند قمار و مشروب که ملت را تضعیف می‌کند، به ملت قدرت داده است.»

او افزود: «غرب هرزگی را به جوانان تحمیل می‌کند.»

نگاه روز
همسفر - فصل دوم
تیتر اول

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید