رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران: ما از دعای کمیل لذت می‌بردیم این نسل از ازدواج سفید

۱۴۰۱/۴/۱۵

حسین قناعتی، رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه سلامت معنوی از جمله موضوعات مغفول‌مانده در دانشگاه است، گفت: «ما نسلی هستیم که از دعای کمیل، محافل امام حسین و زیارت مشهد لذت می‌بردیم، اما جامعه کنونی دلخوش به نگهداری حیوانات و ازدواج سفید است.»

نگاه روز
چند چند
مستند کوتاه - هری ترومن

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید