زاکانی، شهردار تهران: می‌خواهیم تهران را کلانشهر الگوی جهان اسلام کنیم

۱۴۰۱/۴/۱۲

علیرضا زاکانی، شهردار تهران با بیان اینکه «برنامه‌های ما واقعیت است و آرزوهای بزرگ نیست»، گفت: «بارها اعلام کردیم که می‌خواهیم تهران را کلانشهر الگوی جهان اسلام کنیم و این شعار نیست بلکه چشم‌انداز ما است.»

اخبار
حرف آخر با پوریا زراعتی
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید