نماینده تبریز: ما به اساتید ۳۰۰ دلار می‌دهیم و اگر مهاجرت کنند ۱۰ هزار دلار می‌گیرند

۱۴۰۱/۴/۱۲

مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مصاحبه‌ای با اشاره به روند مهاجرت نخبگان در ایران گفت: «اساتید دانشگاه در ایران۳۰۰ دلار می‌‌گیرند درحالی که کشورهای خارجی به همان استاد در صورت مهاجرت، ۱۰ هزار دلار خواهند داد بنابراین بسیاری از اساتید برای خروج از کشور درخواست کردند.»

جهان‌نما
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید