حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال توییتری برای تحمل حکم ۳.۵ سال زندان به اوین رفت

۱۴۰۱/۴/۱۰

حسین شنبه‌زاده، ویراستار ادبی و فعال توئیتری، روز پنجشنبه برای اجرای حکم سه سال و شش ماه زندان به زندان اوین در تهران مراجعه کرد.

او با اتهاماتی از جمله تبلیغ حکومت پهلوی، «دعوت به شورش» و «اهانت» به علی خامنه‌ای به سه سال و شش ماه زندان محکوم شده است.

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید