حکم کمیته پارلمان بریتانیا علیه آوردن نوزاد به پارلمان در زمان مذاکرات

۱۴۰۱/۴/۹

کمیته تعیین‌شده توسط پارلمان بریتانیا حکم داد نمایندگان نمی‌توانند نوزادان خود را در زمان مذاکرات همراه بیاورند.

حکم این کمیته پس از آن صادر شد که برخی نمایندگان به نماینده مجلس عوام از حزب کارگر به دلیل همراه آوردن نوزاد تازه‌متولدشده خود به جلسات پارلمان اعتراض کرده بود.

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید