معاون امور زنان رئیسی: فردگرایی و فساد، تشکیل خانواده را به تاخیر انداخته است

۱۴۰۱/۴/۸

انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان گفت در دولت تمایل به همکاری با زنان طلبه وجود دارد، آن‌ها در مسایل فقهی و قانونی می‌توانند راهکارهای خوبی را ارایه دهند.

او افزود: «در جنگ نرم زنان میدان‌دار هستند و باید با سلاحی که به زبان روز باشد به جنگ دشمنان بروند.»

مستند کوتاه - دست خدا در اقتصاد ترکیه
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید