معاون وزیر کشور: برخی تصور می‌کنند در دوران پهلوی همه چیز گل و بلبل بود

۱۴۰۱/۴/۷

محمد عباسی، معاون وزیر کشور گفت: «امروز برخی افراد تصور می‌کنند در دوران پهلوی همه چیز گل و بلبل بود اما در دوران پهلوی جز فساد، ابتذال، مزدوری و کثافت‌کاری خبر دیگری نبود.»

او افزود: «امروز همه‌چیز در کشور مطلوب نیست اما دوران پس از انقلاب با دوران پهلوی قابل مقایسه نیست.»

خبر ورزشی
اخبار
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید