امتیاز «تاهل» برای زنان پذیرفته‌شده در آزمون استخدامی آموزش و پروش اضافه شد

۱۴۰۱/۴/۷

سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد در راستای اجرای ماده حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مجلس، امتیاز تخصیص یافته منحصر در شهرستان‌هایی که نرخ باروری در آن‌ها ۲/۵ و کمتر باشد بابت تاهل به داوطلبان متاهل زن و مرد تعلق گیرد. بدین ترتیب داوطلبان متاهل زن باید به سازمان سنجش مراجعه کنند

مستند کوتاه - پیمان ژنو
چشم‌انداز با سیما ثابت
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید