استاندار تهران: فکر می‌کنم ما در بحث فرزندآوری خیلی روی خدا حساب نمی‌کنیم

۱۴۰۱/۴/۶

محسن منصوری، استاندار تهران با بیان اینکه باید فرزندآوری را به مساله‌ای اعتقادی تبدیل کنیم، گفت: «من فکر می‌کنم موضوع اصلی در بحث فرزندآوری این است که ما خیلی روی خدا حساب نمی‌کنیم و به وعده‌های الهی در این زمینه اعتماد نمی‌کنیم. خدا می‌گوید رزق و معیشت بچه با من است.»

خلاصه خبرها
امروز
بررسی بازارها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید