رییس ستاد کل نیروهای مسلح: نظام ما از جهات مختلف تحت تهاجم و توطئه و تهدید است

۱۴۰۱/۴/۵

محمد حسن باقری رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان این که «نظام اسلامی ما از جهات مختلف مورد تهاجم و توطئه و تهدید قرار دارد»، گفت: «همزمان با اینکه با تهدیدهای سخت نظامی از سوی قدرت های بزرگ روبرو هستیم، با سایر تهدیدها نیز مواجهیم.»

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید