قانون گل‌زده در خانه حریف، ملاک مقایسه تیم‌‌ها در بازی‌های رودررو

۱۴۰۱/۲/۲۲

با اعلام رسمی سازمان لیگ، روش تعیین تیم‌های سقوط و صعودکننده هم امتیاز در پایان لیگ‌ها و شرایط بازی رودررو مشخص شد. در صورت تساوی امتیاز و گل زده تیم‌ها دربازی‌های رودررو، قانون گل زده در خانه حریف ملاک قرار می‌گیرد.

نحوه رتبه‌بندی تیم‌ها در جدول رده‌بندی و تعیین تیم‌های سقوط کننده، صعود کننده، اعطای سهمیه و غیره پس از پایان یافتن تمامی مسابقات مربوط به لیگ مورد نظر به ترتیب ذیل است:

۱- بیشترین امتیاز بدست آمده در همه مسابقات گروهی

در صورت تساوی امتیاز ۲ یا چند تیم در همه مسابقات گروهی در جدول رده‌بندی مسابقات، نتیجه حاصله از دیدارهای رو در رو بین تیم‌های هم امتیاز به ترتیب و به شرح ذیل تعیین کننده خواهد بود. لذا در ابتدا نتایج رو در روی بین ۲ یا چند تیم دارای امتیاز مساوی در یک جدول جدید از جدول نهائی مذکور استخراج گردیده و تیم‌ها براساس نتایج حاصله از بازی‌های رو در رو با یکدیگر در جدول جدید به شرح و ترتیب ذیل رتبه‌بندی می‌شوند:

۲- نتایج حاصل از بازی رو در رو

۱-۲ - بیشترین امتیاز به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز

۲-۲ - تفاضل گل بیشتر در بین دو یا چند تیم هم امتیاز

۲-۳ -بیشترین گل زده به دست آمده در مسابقات بین دو یا چند تیم هم امتیاز

در ادامه در صورت تساوی شرایط در موارد ذکر شده بالا به ترتیب، موارد ذیل تعیین کننده رتبه‌بندی تیم‌ها خواهد بود:

۲- تفاضل تعداد گل بیشتر در همه مسابقات گروهی

۳- بیشترین تعداد گل زده به دست آمده در همه مسابقات گروهی

۴- در صورت تساوی در تمامی موارد فوق، انجام مسابقه در زمین بی‌طرف با رعایت مقررات حذفی می‌باشد.

پربیننده‌ترین‌ها

اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد
قصه مردم

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید