عزیزی خادم به مجمع فدراسیون فوتبال دعوت شد

۱۴۰۱/۲/۲۱

مجمع عمومی فدراسیون فوتبال برای تصمیم گیری نسبت به عزل دائم و موقت شهاب عزیزی خادم، رئیس معزول این فدراسیون قرار است دهم خرداد تشکیل شود. دستور جلسه مجمع به کارتابل اعضا ارسال شده و مهم‌ترین بخش این دستورجلسه، بررسی ادامه همکاری یا عزل عزیزی‌خادم رییس فدراسیون فوتبال است.

ایلنا در گزارشی نوشت: اعضای مجمع تصمیم می‌گیرند اقدام هیات‌رییسه در خصوص عزل موقت درست بوده یا خیر. نکته جالب در این خصوص مربوط به ارسال مستندات عزل موقت است. گویا در جلسه کذایی بهمن‌ماه هیچ مستنداتی در جلسه طرح و بررسی نشده و فدراسیون فوتبال در اقدامی عجیب به گزارش یک کارمند وزارت نفت استناد کرده که فقط چهار عضو هیات‌رییسه آنرا امضا کرده بودند و این موضوع تخلفی آشکار در اساسنامه است. هم‌چنین بند دیگر این دستورجلسه مربوط به عزل چند عضو هیات‌رییسه است که به‌عنوان «بررسی پیشنهادات اعضای مجمع» طرح موضوع شده است.

گفته می‌شود طبق قانون ابتدا اعضای مجمع درخصوص موضوع فعالیت رییس فدراسیون و اتهامات وارده بحث و تبادل‌نظر می‌کنند و درصورت عزل عزیزی‌خادم، موضوع در کمیته اخلاق بررسی خواهد شد تا تبعاتی برای فوتبال ایران نداشته باشد.

اخبار
پنجره
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید