عضو شورای شهر اهواز: بخشی از ۳ هزار زباله‌گرد اهواز، زنان و‌ کودکان هستند

۱۴۰۱/۲/۲۱

احمد سراج، عضو شورای شهر اهواز: حدود سه هزار زباله‌گرد در اهواز وجود دارد که تعدادی از آنها کودکان و زنان هستند. زباله‌گردی در اهواز، در مواردی خانوادگی و بعضا مافیایی شده است. فعالیت این تعداد زباله‌گرد، مخاطرات بهداشتی و امنیت اجتماعی دارد و فضای نامناسب شهری را رقم می‌زند

خلاصه خبرها
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید