وزیر علوم: آیین‌نامه‌های جدید درباره پوشش دانشجویان تبیین شود

۱۴۰۱/۲/۱۹

محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم گفت حضور در دانشگاه حرمت دارد و دانشجویان باید آن را حفظ کنند. او افزود آیین‌نامه‌های جدید اعم از فرهنگی و پوششی، برای دانشجویان تبیین شود.

امروز
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید