عضو مجلس خبرگان: مومنان باید از کنار امکانات و رفاه دشمنان بی‌تفاوت عبور کنند

۱۴۰۱/۲/۱۱

مهدی میرباقری، عضو مجلس خبرگان ضمن بیان اینکه اگر مومن به نعمات طاغوتیان توجه کند دچار فتنه شده، گفت: مومنان باید از کنار امکانات وسیع و رفاه ظاهری دشمنان با بی‌تفاوتی عبور کنند

او افزود: نعمات بهشتی برای مومنان بالاتر از هر نعمتی است که در دنیا در اختیار دشمنان و کافران است

خلاصه خبرها
مرور مطبوعات
چشم‌انداز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید