ابراهیم رئیسی: تصدی‌گری به‌ویژه در بخش اقتصاد کار دولت نیست

۱۴۰۱/۲/۷

ابراهیم رئیسی گفت که نقش دولت هدایت، نظارت و حمایت است اما تصدی‌گری به‌ویژه در بخش اقتصادی کار دولت نیست. او افزود: «بنابراین باید خصوصی‌سازی را به شکل حقیقی انجام دهیم اما تا امروز در مقوله خصوصی‌سازی درست عمل نشده است.»

مرور مطبوعات
چشم‌انداز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید