رییس ستاد اقامه نماز: بسیاری از مردم به لباس و کسوت روحانیت احترام می‌گذارند

۱۴۰۱/۲/۲

محسن قرائتی، رییس ستاد اقامه نماز با بیان اینکه لباس روحانیت گناه صغیره را به گناه کبیره تبدیل می‌کند، گفت «پوشیدن لباس روحانیت مسئولیت دارد».

او در جمع طلاب غیرایرانی افزود: «ممکن است یک عده به شما جسارت کنند ولی از طرفی کلی از مردم هم احترام شما، لباس شما و کسوتتان را دارند.»

امروز
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید