وزیر راه و شهرسازی: مذاکره با خارجی‌ها برای ساخت مسکن هنوز به نتیجه نرسیده

۱۴۰۱/۱/۲۹

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با وعده آغاز ساخت دو میلیون واحد مسکونی تحت عنوان «‌نهضت ملی مسکن» گفت: «مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ورود به ساخت و ساز مسکن هنوز به نتیجه نرسیده است.»

نگاه روز
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید