نخست وزیر بریتانیا، همسرش و وزیر دارایی برای نقض قوانین قرنطینه جریمه می‌شوند

۱۴۰۱/۱/۲۳

سخنگوی دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد پلیس به بوریس جانسون و ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا گفته به دلیل نقض قوانین قرنطینه جریمه خواهند شد. همسر جانسون نیز مشمول جریمه خواهد شد.

اخبار
تیتر اول
اخبار و اخبار ورزشی

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید