ستاد امر به معروف و نهی از منکر: در مورد روزه‌خواری مردم خودشان به افراد تذکر دهند

۱۴۰۱/۱/۲۲

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: «در بحث روزه‌خواری هم بهتر است مردم خودشان تذکر دهند. چقدر می‌توان گشت و مامور گذاشت.»

او افزود: «بر اساس اصل هشتم قانون اساسی هیچ کسی نمی‌تواند به کسی که تذکر می‌دهد، بگوید به شما مربوط نیست.»

خلاصه خبرها
مستند - راز موفقیت الکس فرگوسن
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید