عضو مجلس خبرگان: ازدواج سفید و انس با حیوانات بنیان خانواده را تخریب می‌کند

۱۴۰۱/۱/۱۸

محمد حاج‌ابوالقاسم دولابی، عضو مجلس خبرگان گفت: «ایجاد تلقی محدودیت در مساله ازدواج می‌تواند به اقتدار نظام آسیب وارد کند.»

او افزود ازدواج سفید، تحقیر فرزندآوری، ایجاد تشکیک در مفهوم مادر، تضعیف جایگاه خانه‌داری و انس با حیوانات، بنیان خانواده را تخریب می‌کند.

انسان، زمین، فردا
اخبار
جهان‌نما

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید