رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی: قیمت بنزین امسال لیتری ۱۵۰۰ تومان باقی می‌ماند

۱۴۰۱/۱/۱۱

علی رحیمی مظفری عضو کمیسیون انرژی گفت: «قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند و در سال ۱۴۰۱ همین لیتری ۱۵۰۰ تومان باقی می‌ماند.» او افزود: «ما به زور و با اجبار قیمت بنزین را در این رقم نگه داشتیم. قیمت واقعی بنزین رقمی بالغ بر یک دلار است و مابقی آن یارانه است.»

خلاصه خبرها
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید