رییس کل دادگستری اصفهان: کشف حجاب مصداق جرم مشهود است و مجازات دارد

۱۴۰۱/۱/۷

اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان با بیان اینکه برخی مسائل حجاب در حد قصور است، گفت کشف حجاب مصداق جرم مشهود و دارای مجازات مشخص است و نیروی انتظامی و دادستانی اقدام به برخورد با مجرمان خواهند کرد.

او افزود رفتار بعضی افراد، جزو جرایمی است که علیه عفت عمومی انجام می‌شود.

نگاه روز
تیتر اول
سرانجام، قانون

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید