وزارت خارجه بریتانیا: مراد طاهباز از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده است

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا: مراد طاهباز، فعال محیط زیست زندانی، از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده و ما همچنان به رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح ادامه می‌دهیم تا به او اجازه دهند فورا به خانه بازگردد

خبر
امروز
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید