انسیه خزعلی، معاون رئیسی برای شرکت در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به نیویورک سفر کرد

۱۴۰۰/۱۲/۲۵

انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان و خانواده برای شرکت و سخنرانی در نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل با موضوع «دستیابی به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران» به نیویورک سفر کرد

او گفت: برگزاری این اجلاس در حالی است که هنوز زنان جهان با یکدیگر برابر نیستند.

اخبار
چشم‌انداز
خبر

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید