محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی: دنبال برندینگ در دنیا هستیم

۱۴۰۰/۱۲/۲۳

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، با بیان اینکه اصلاحات را از مقررات تهاتر شروع کردیم، گفت دنبال برندینگ در دنیا هستیم، لذا زنجیره تجارت باید اصلاح شود.

او افزود دولت به بازنشستگان هم حقوق می‌دهد و ممکن است کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی به ۸۰۰ هزار میلیارد برسد.

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید