محمدباقر قالیباف: عده‌ای برای پست و مقام حاضرند شخصیت خود را از بین ببرند

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس با بیان اینکه منیّت اساس کار برخی شده، گفت در این فضا عده‌ای برای گرفتن پست، حاضرند شخصیت و هویت خود را از بین ببرند.

او افزود: »دلسوزان انقلاب حق دارند برای این شرایط غصه بخورند و حق دارند از این غصه دق کنند.»

بررسی بازارها
امروز
نگاه روز

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید