نماینده خامنه‌ای در کرمان: حکومت اوکراین خودفروخته است و شهرها با سرعت سقوط می‌کنند

۱۴۰۰/۱۲/۱۳

حسن علیدادی سلیمانی، نماینده خامنه‌ای در کرمان با بیان اینکه علت جنگ در اوکراین شرارت‌های آمریکا است، گفت: «یمن رابایکوت خبری می‌کنند اما اوکراین پوشش داده می‌شود.»
او افزود: «حکومت‌ها وقتی خودفروخته باشند و نقش مردم در آن کمرنگ باشد می‌بینیم که شهرها با چه سرعتی سقوط می‌کنند.»

اخبار و اخبار ورزشی
چهره‌ها - سوئیس
اخبار

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید