جو بایدن بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی در آمریکا تاکید کرد

۱۴۰۰/۱۲/۱۱

جو بایدن بر لزوم تصویب قوانین برابری جنسیتی برای حمایت از حقوق اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در آمریکا تاکید کرد. او ضمن اعتراض به قوانین ایالتی بر ضد حقوق افراد ترنس، خطاب به افراد شهروندان تراجنسیتی گفت: من به عنوان رییس‌جمهورتان پشتیبان شما خواهم بود تا همیشه بتوانید خودتان باشید

تیتر اول
قصه مردم
چشم‌انداز

پربیننده‌ترین ویدیو‌ها

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید