شاهزاده رضا پهلوی: جمهوری اسلامی دانشجویان ایرانی را در اوکراین سرگردان و در خطر رها کرده

۱۴۰۰/۱۲/۷

شاهزاده رضا پهلوی در اینستاگرامش نوشت: «جمهوری اسلامی، رژیمی که سرسپرده ناقضان حاکمیت ملی اوکراین است، صدها دانشجوی ایرانی را در این کشور، سرگردان و در خطر رها کرده»

او از همسایگان اوکراین خواست موقتا به دانشجویان ایرانی پناه بدهند

نگاه روز
اخبار ۲۳
۲۴ با فرداد فرحزاد

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید