معاون بین‌الملل دفتر خامنه‌ای: خوشگذرانی بزرگ‌ترین دشمن بشریت است

۱۴۰۰/۱۲/۶

محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر علی خامنه‌ای با بیان اینکه «امپراتوری رسانه‌ای» می‌کوشد مردم را به دین و مبانی آن بی‌توجه سازد، گفت: «امروز خوشگذرانی بزرگ‌ترین دشمن بشریت است.»

او افزود: «تفکر هالیوودی و مدرن به دنبال هراس انسان‌ها از آخرالزمان است.»

نگاه روز
تیتر اول
انسان، زمین، فردا

رادیو

روایت شما

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید